ZAJÍMAVÉ ODKAZY


Vláda ČR
http://www.vlada.cz/
Server vlády ČR prozrazující např.kdy se připravuje jaký zákon, legislativní návrhy jsou stručně charakterizovány.

Obchodní rejstřík
http://www.justice.cz/cgi-bin/sqw1250.cgi/or/l_hled.sqw
Na stránce lze vyhledávat údaje o osobách zapsaných do obchodního rejstříku podle různých kritérií.

Celostátní registr daňových subjektů (ARES)
http://wwwinfo.mfcr.cz/ares/ares.html
Stránka umožňuje vyhledávat poplatníky a plátce daní podle registrace u finančních úřadů, živnostenských úřadů, obchodního rejstříku apod. Dobrý pomocník v případě pochybností o totožnosti daňového subjektu.

Registr plátců DPH v ČR
http://adis.mfcr.cz/cgi-bin/adis/idph/int_dp_prij.cgi?ZPRAC=FDPHI1&poc_dic=2

Registr plátců DPH v EU
http://europa.eu.int/comm/taxation_customs/vies/en/vieshome.htm

Justice.cz
http://www.justice.cz/
Mnoho cenných informací v oblasti práva, mimo jiné též zadávání podmínek pro vyhledávání z obchodního rejstříku.

Sbírka.cz
http://www.sbirka.cz/
Jde o sbírku zákonů na internetu, volně přístupné jsou pouze částky a předpisy za poslední 4 týdny, ostatní tvořené kompletním archivem předpisů od roku 1993, jsou službou placenou.

Vzory formulářů
http://www.form.cz/

Česká národní banka
http://www.cnb.cz


Profesní organizace

Komora daňových poradců ČR
Komora daňových poradců SR
Komora auditorů ČR
Komora správců majetku a likvidátorů ČR
Hospodářská Komora České republiky
Česká komora architektů


Ministerstva

Ministerstvo dopravy
Ministerstvo financí
Ministerstvo informatiky
Ministerstvo kultury
Ministerstvo obrany
Ministerstvo pro místní rozvoj
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Ministerstvo průmyslu a obchodu
Ministerstvo spravedlnosti
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Ministerstvo vnitra
Ministerstvo zahraničních věcí
Ministerstvo zdravotnictví
Ministerstvo zemědělství
Ministerstvo životního prostředí


Finanční ředitelství

Finanční ředitelství pro hl.město Prahu
Finanční ředitelství v Praze
Finanční ředitelství v Ústí nad Labem
Finanční ředitelství v Plzni
Finanční ředitelství v Českých Budějovicích
Finanční ředitelství v Hradci Králové
Finanční ředitelství v Brně
Finanční ředitelství v Ostravě

A k t u a l i t y