O FIRMĚ

daneDaňová a účetní kancelář Jan Čepický byla založena v roce 2000. Svým klientům poskytuje daňové, účetní a poradenské služby. Naše nabídka obsahuje působení v krátkém časovém horizontu až po dlouhodobou spolupráci, přičemž upřednostňujeme průběžné ošetřování problémů s cílem maximální účetní, daňové a právní prevence.

Základní činnost naší společnosti spočívá v komplexním zpracování účetní a mzdové agendy v sídle naší společnosti a s tím spojené veškeré výhody finančního a daňového controllingu. Další variantou této činnosti je možnost návštěv našich klientů, při kterých je především poskytováno daňové poradenství, finanční controlling, účetní poradenství, kontrola daňových dokladů a jejich podstatných náležitostí dle platných daňových, právních a účetních předpisů.

Společnost je vedena daňovým poradcem Janem Čepickým s dlouholetou praxí v oblasti daní a účetnictví, registrovaným v Komoře daňových poradců. Na všechny poskytované služby jsou poskytovány právní záruky a tomu odpovídající pojištění placené naší firmou. Z našich poznatků je tato výhoda aktuální zvláště v dnešní době, kdy je ze strany státu vyvíjen na finanční úřady tlak k zajištění maximálního výběru daní a s tím spojený posun dalších pravomocí na stranu pracovníků finančních úřadů v neprospěch daňového poplatníka.

Klienti Kancelář poskytuje své služby malým a středně velkým společnostem. Individuálním potřebám klientů je přizpůsoben informační servis. Svým rozsahem překračuje hranice pouhého poskytování informací - seznamuje klienta s možnými důsledky změn v legislativě a navrhuje možná řešení. Našim klientům poskytujeme hotline i hotmail.

Náš cíl Naším úkolem je spokojený klient na základě oboustranně výhodného vztahu. Chceme pro Vás zajistit komplexní služby daňové, účetní, ekonomické, auditorské a právní. Víme, že hlavním posláním podnikatele je zajistit úspěšný rozvoj firmy, získávat spokojené zákazníky a řešit mnoho jiných provozních záležitostí. Proto nabízíme svým klientům, že jejich daňové a účetní záležitosti v plné nebo částečné míře převezmeme.

A k t u a l i t y