daneDaňová a účetní kancelář Jan Čepický nabízí komplexní paletu služeb v oblasti účetnictví a daní. Naše nabídka obsahuje působení v krátkém časovém horizontu až po dlouhodobou spolupráci, přičemž upřednostňujeme průběžné ošetřování problémů s cílem maximální účetní, daňové a právní prevence. Mezi základní služby poskytované našim klientům patří zejména :

ÚČETNICTVÍ A MZDY >>

 • vedení daňové evidence
 • vedení podvojného účetnictví
 • možnost spolupráce s auditorem a zajištění auditu
 • přechod z daňové evidence na podvojné účetnictví
 • rekonstrukce účetnictví
 • zpracování mezd a mzdové evidence
 • účetní poradenství
 • finanční analýza hospodaření firmy
 • účetní a mzdový hotline, hotmail

DAŇOVÉ PORADENSTVÍ >>

 • komplexní poradenství v oblasti českých daní
 • zpracování daňových přiznání
 • odklad daňového přiznání a platby
 • daňová optimalizace
 • daňový audit
 • zastupování před úřady
 • daňový hotline, hotmail

A k t u a l i t y